Ontwikkeling bussen

Wij hebben VDL Bus & Coach geholpen bij de engineering van pneumatische voertuigsystemen die voldoen aan de specificaties, randvoorwaarden, richtlijnen en normen die de Europese Unie stelt.

De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after sales service van een breed pakket bussen. Waaronder chassis modules en de in- en verkoop van gebruikte bussen.

De Europese Unie stelt eisen ten aanzien van de maximaal toegestane schadelijke uitstoot van voertuigen. Deze emissienormen worden voortdurend aangescherpt. Zo is sinds 2009 de Euro 5 norm van kracht en vanaf 2014 is de Euro 6 motor de norm. Naar aanleiding van deze wijzigingen hebben wij onze kennis en kunde in mechanical engineering en automotive engineering kunnen toepassen op VDL Bussen. Nadruk lag daarbij op het chassis, driveline en randapparatuur.

Voor VDL Bus & Coach werken wij zowel in Eindhoven als in Heerenveen. In Heerenveen worden de VDL bussen mede door onze engineers klantspecifiek ontwikkelt en gebouwd in Inventor en Creo Elements.

Dienst:
Detachering
Systemen:
Inventor en Creo Elements