header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

 

Projectleiding

‘Werving en selectie’ is een dienst van TT-engineering waaronder vraagstukken van klanten worden behandeld waarmee de behoefte in het aantrekken van een projectleider wordt vervuld.

 
 

Projecten waarbij ontwikkeling mogelijk is gemaakt door de dienst werving & selectie;