header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

"Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden, continuïteit"

Heb je vraagstukken of uitdagingen die op te lossen zijn met kennis en/of personele capaciteit? Hetzij tijdelijk, hetzij permanent, wij kunnen hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten.

We werken met heldere processen, die op ieder technisch vraagstuk van toepassing zijn. Daarnaast hebben we inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

Projectengineering

Projectengineering is een dienst waarbij we jouw vraagstukken door middel van technisch inhoudelijke projecten aanpakken.

Consultancy

Consultancy is de dienst waarbij we jouw vraagstukken oplossen met behulp van een brainstorm of open innovatie. Onderzoek in de vorm van een analyse kan daar onderdeel van uitmaken.

Detachering

TT-Engineering biedt de volgende oplossingen voor jouw capaciteitsvraagstuk:

  • Detachering: plaatsing van een medior engineer voor een bepaalde of onbepaalde tijd
  • Interim professional: de tijdelijke inzet van een ervaren specialist
  • Multi company trainees: jonge net afgestudeerde engineers, die door ons verder worden opgeleid

Werving & Selectie

Bij werving en selectie zetten we onze pijlen op het vinden en werven van nieuw personeel.

Terugkoppeling
Resultaten en voortgang
Resultaten en voortgang
Resultaten en voortgang

Order engineering maakt ontwikkeling mogelijk.

 
 

Order engineering

Order engineering is een dienst van TT-engineering waaronder vraagstukken van klanten worden behandeld waar de behoefte met uitvoering van technisch inhoudelijke projecten en ontwikkelingen vervuld. Er wordt hierbij uitgegaan van bestaande producten waaraan naar behoefte van de gebruiker aanpassingen worden gedaan. Hiervoor is in alle situaties klantspecifieke kennis en bijbehorend maatwerk van toepassing.

 
 

Projecten waarbij ontwikkeling mogelijk is gemaakt door de dienst projectengineering;