header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

 

Interim professional

Een interim professional is een in te huren ervaren specialist die in dienst is van TT-engineering. Deze professional is in te zetten met als doel tijdelijke en specifieke kennis in huis te halen of de capaciteit op dit specifieke kennisgebied te vergroten.

 
 

Projecten waarbij ontwikkeling mogelijk is gemaakt door de dienst detachering;