header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

 

Detachering

Detachering is de oplossing om een capaciteitsvraagstuk tijdelijk in te vullen door middel van het inhuren van een door TT-engineering geselecteerde en geadviseerde engineer. Tijdens de overeengekomen periode wordt de gedetacheerde begeleidt door middel van algemene begeleiding, projectadvisering en persoonlijk advies.

Deze begeleidende rol wordt ingevuld door de accountmanager van TT-Engineering.  Na 1 jaar detachering is het toegestaan de medewerker een rechtstreeks dienstverband aan te bieden.

 
 

Projecten waarbij ontwikkeling mogelijk is gemaakt door de dienst detachering;