header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

 

Crowdsourced Innovation

De beschikbare kennis in de wereld is onmetelijk. Maar, niet altijd op de juiste plaats of op het juiste moment aanwezig. CrowdSourced Innovation (CSI), ofwel: innovatie met de hulp van het publiek, brengt vraagstuk en oplossing samen.

Met het CSI-Team van TT-Engineering kunt u uw vraagstuk definiëren en kenbaar maken aan een door u geselecteerde ‘publiek’. Dat ‘publiek’ brengt vervolgens al haar ideeën inzake het vraagstuk naar voren. Het CSI-Team assisteert u vervolgens bij het verwerken van de data (screenen op bruikbaarheid, originaliteit en andere relevante criteria). Bedenk dat ook de trend in de ingebrachte oplossingen een denkrichting voor de oplossing kan geven.