header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

 

Brainstorm

Brainstormen is een methode om snel nieuwe ideeën over een onderwerp of vraagstuk te genereren. Een brainstormsessie gefaciliteerd door TT-Engineering bestaat uit een selectie van divergente technieken (speciaal geselecteerd voor uw probleem of vraagstuk) om tot nieuwe inzichten te komen. Een brainstormsessie wordt uitgevoerd door een selecte groep onze engineering-experts, gespecialiseerd in verschillende brainstorm technieken, en een breed georiënteerde groep van uw werknemers (4 a 5).

De voordelen van een goede brainstormsessie zijn:

  • Het stimuleert creativiteit.
  • Het creëert nieuwe inzichten.
  • Beter begrip van onderwerp/vraagstuk.
  • Verhoogt betrokkenheid en eensgezindheid.
  • Resultaten zijn bedrijfseigen.