header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

Analyse maakt ontwikkeling mogelijk.

 
 

Analyse

Bij een analyse worden vraagstukken van klanten behandeld waarin de behoefte met uitvoerend onderzoek én kennis en ervaring wordt vervuld. Een analyse is een beoordeling van een bestaand product waarbij het fysiek testen en een risicoanalyse tot de analyse behoort.

De analyse reikt daarmee verder dan een productreview. We gaan hierbij op zoek naar de grenzen van het product. Het uitgangspunt is hierbij dat het probleem onbekend is en dat dit dient te worden herkend. Het doel van een analyse is een beoordeling van het product en het probleem en/of risico’s te herkennen en daarbij aan te geven wat er dient te gebeuren om dit op te lossen.