header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

"Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden, continuïteit"

Heb je vraagstukken of uitdagingen die op te lossen zijn met kennis en/of personele capaciteit? Hetzij tijdelijk, hetzij permanent, wij kunnen hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten.

We werken met heldere processen, die op ieder technisch vraagstuk van toepassing zijn. Daarnaast hebben we inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

Projectengineering

Projectengineering is een dienst waarbij we jouw vraagstukken door middel van technisch inhoudelijke projecten aanpakken.

Consultancy

Consultancy is de dienst waarbij we jouw vraagstukken oplossen met behulp van een brainstorm of open innovatie. Onderzoek in de vorm van een analyse kan daar onderdeel van uitmaken.

Detachering

TT-Engineering biedt de volgende oplossingen voor jouw capaciteitsvraagstuk:

  • Detachering: plaatsing van een medior engineer voor een bepaalde of onbepaalde tijd
  • Interim professional: de tijdelijke inzet van een ervaren specialist
  • Multi company trainees: jonge net afgestudeerde engineers, die door ons verder worden opgeleid

Werving & Selectie

Bij werving en selectie zetten we onze pijlen op het vinden en werven van nieuw personeel.

Advies maakt ontwikkeling mogelijk.

 
 

Advies

Advies’ is een dienst van TT-engineering waaronder vraagstukken van klanten worden behandeld waar de behoefte niet in uitvoering maar met kennis en ervaring wordt vervuld. Kan het anders en hoe kan het anders? Zijn de vragen die dienen te worden beantwoord bij het geven van een advies. Het probleem is hierbij bekend en de oplossing is het advies.

Enkele vormen van advies zijn:

Parametrisch moduleren
Het maken van eenvoudige productvariaties vanuit een basisproduct ten behoeve van:

  • Het waarborgen van het basis productontwerp.
  • Het revisiebeheer vereenvoudigen.
  • Het terugdringen van fouten.
  • Een duidelijk beeld scheppen van het product en de mogelijke variaties.

Modulair ontwerpen
Een productontwerp en productie ervan efficiënter maken kan met Modulair Ontwerpen. Hierbij wordt uw product opgedeeld in modules die individueel bepaalde functies uitoefenen. Deze modules kunnen aan elkaar gekoppeld worden waarbij ze samen het eindproduct vormen. Denk bij modules aan bijvoorbeeld het chassis, de motor en versnellingsbak van een auto.