header image
Maakt ontwikkeling mogelijk!

Diensten

Ten grondslag aan ontwikkeling ligt een breed scala aan voorwaarden: groei en innovatie, kennis en vaardigheden alsook continuïteit.

U komt vraagstukken en uitdagingen tegen die u oplost met kennis en/of personele capaciteit. Hetzij tijdelijk, hetzij permanent. TT-Engineering kan u hierbij ondersteunen en adviseren met diverse specialistische diensten die technische ontwikkeling mogelijk maken. Wij werken met heldere processen - die op ieder technisch vraagstuk zijn toe te passen - en hebben inzicht in de meest voorkomende (lastige) vraagstukken en de te ondernemen vervolgstappen voor een succesvolle implementatie.

 

Advies maakt ontwikkeling mogelijk.

 
 

Advies

Advies’ is een dienst van TT-engineering waaronder vraagstukken van klanten worden behandeld waar de behoefte niet in uitvoering maar met kennis en ervaring wordt vervuld. Kan het anders en hoe kan het anders? Zijn de vragen die dienen te worden beantwoord bij het geven van een advies. Het probleem is hierbij bekend en de oplossing is het advies.

Enkele vormen van advies zijn:

Parametrisch moduleren
Het maken van eenvoudige productvariaties vanuit een basisproduct ten behoeve van:

  • Het waarborgen van het basis productontwerp.
  • Het revisiebeheer vereenvoudigen.
  • Het terugdringen van fouten.
  • Een duidelijk beeld scheppen van het product en de mogelijke variaties.

Modulair ontwerpen
Een productontwerp en productie ervan efficiënter maken kan met Modulair Ontwerpen. Hierbij wordt uw product opgedeeld in modules die individueel bepaalde functies uitoefenen. Deze modules kunnen aan elkaar gekoppeld worden waarbij ze samen het eindproduct vormen. Denk bij modules aan bijvoorbeeld het chassis, de motor en versnellingsbak van een auto.